topný kabel ADPSV 20 (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'topný kabel ADPSV 20':


Proti mrazu lze chránit rozvod vody nejen tepelnou izolací, ale i aktivně - pomocí topných kabelů. I při použití topného kabelu se potrubí musí vždy opatřit tepelnou izolací přes topné kabely. Kabel nemá tepelnou izolaci nahradit, pouze vyrovnává ztráty tepla, kterým žádná izolace nedokáže úplně zabránit. Kabely lze používat nejen k ochraně potrubí před zamrznutím, ale i k udržování jiných přepravovaných kapalin před poklesem pod určitou teplotu – tzv. technologický ohřev potrubí. Pomocí topných kabelů lze proti mrazu chránit potrubí kovové i plastové. Na kovové potrubí se kabel fixuje přímo, plastové potrubí je nutno nejdříve obalit kovovou, nejlépe samolepící hliníkovou páskou nebo fólií. Po instalaci se topný kabel v celé délce souběžně přelepí samolepící hliníkovou páskou. Samolepící hliníkové fólie pomáhají přenést teplo z pláště kabelu na chráněné potrubí. S výjimkou samoregulačních kabelů se topné kabely nesmějí dotýkat nebo křížit. V závěru je potrubí opatřeno vhodnou tepelnou izolací. Topné kabely je možné kolem potrubí ovíjet, nebo vést souběžně. Kabely lze používat nejen k ochraně potrubí před zamrznutím, ale i k udržování jiných přepravovaných kapalin před poklesem pod určitou teplotu – tzv. technologický ohřev potrubí. Kontaktujte nás k předběžné konzultaci, je třeba použít správné toné kabely - nejen s dostatečným výkonem, ale i potřebnou tepelnou odolností. Odporové topné kabely mají nejkratší délku cca 8m, proto v případě požadavku na krátký kabel mohou být samoregulační topné kabely i vhodnější. Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30-40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek). Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech, apod. Zde se kabel obvykle instaluje tzv. ´pilkováním´ a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W/m², u nadmořských výšek blízkých 1000 m pak minimálně 250 W/m². Jde o nejrozšířenější způsob aplikace. Používá se jak pro systémy hlavního vytápění, tak i pro systémy komfortního ohřevu podlahy. Topný kabel je umístěn těsně pod nášlapnou vrstvou, obvykle ve flexibilní stěrce nebo samonivelačním potěru. Používají se kabely co nejmenších průměrů a s nižším lineárním příkonem, aby byla rozteč smyček malá a podlaha se rovnoměrně prohřívala. Výhodou tohoto systému je snadná instalace, flexibilnější a i o něco ekonomičtější provoz – průměrná (tzv. střední) teplota podlahy je nižší, než u poloakumulačních a akumulačních systémů. Poloakumulační systémy se používají pouze pro vytápění. Pro komfortní ohřev podlahy jsou nevhodné. Topný kabel je umístěn buď na tepelné izolaci a je zalit vrstvou vodivého materiálu (anhydrid, beton) o tloušťce cca 4-6cm, nebo je uvnitř této plovoucí desky (obvykle v 1/3 od spodu), např. na KARI síti. Tyto skladby se používají pouze ve spojení s přímotopnou sazbou. Tloušťka nosného materiálu je příliš malá, aby mohla naakumulovat dostatečné množství energie, a tento název je používán spíše pro rozlišení způsobu instalace topného kabelu, než pro rozdíl v praktickém provozu systému vytápění. Elektrické topné folie ECOFILM jsou unikátním výrobkem určeným pro elektrické velkoplošné stropní nebo podlahové vytápění interiérů. Hlavní předností je tloušťka topné folie – jen 0,4mm a schopnost vyhřívat v celé ploše – tím je docíleného potřebného výkonu už při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena. Topná fólie ECOFILM jsou v podstatě dvě polyesterové fólie, teplem laminované k sobě. Mezi fóliemi jsou po obou stranách uloženy v celé délce měděné pásky s postříbřením – vodiče (tzv. sběrnice). Napříč mezi sběrnice je sítotiskem nanášen topný prvek v podobě pásků z homogenizovaného grafitu. Pásky jsou mezi sběrnicemi zapojeny paralelně a je mezi nimi 1cm mezera, proto lze fólie stříhat na libovolné délky a přesto je plošný příkon i provozní napětí stále stejné. Topné kabely zamezují hromadění sněhu na střeše v místech, kde je to nežádoucí – u protisněhových zábran, ve střešních úžlabích, žlabech (okapech) apod. a poskytují tak ochranu před možným vznikem nákladných škod. Obzvláště vhodné jsou topné kabely do střešních žlabů a svodů u střech s nedostatečnou tepelnou izolací, kde i při silných mrazech sníh odtává, voda stéká do žlabu, zamrzá a tvoří zde ledovou bariéru. Následně začne přetékat a vytváří rampouchy, krásnou, přesto však nežádoucí a pro chodce nebezpečnou „ozdobu“ střech. Pro tyto aplikace jsou určeny kabely ADPSV a MADPSP – robustní dvoužilové kabely s plným ochranným opletením a pláštěm s ochranou proti UV záření. Tyto kabely se vyznačují velmi dobrou mechanickou odolností a vysokým měrným příkonem – až 30 W/m. K regulaci používáme vysoce kvalitní zařízení AEG. Topné kabely zamezují hromadění sněhu na střeše v místech, kde je to nežádoucí – u protisněhových zábran, ve střešních úžlabích, žlabech (okapech) apod. a poskytují tak ochranu před možným vznikem nákladných škod. Obzvláště vhodné jsou topné kabely do střešních žlabů a svodů u střech s nedostatečnou tepelnou izolací, kde i při silných mrazech sníh odtává, voda stéká do žlabu, zamrzá a tvoří zde ledovou bariéru. Následně začne přetékat a vytváří rampouchy, krásnou, přesto však nežádoucí a pro chodce nebezpečnou „ozdobu“ střech. Pro tyto aplikace jsou určeny kabely ADPSV a MADPSP – robustní dvoužilové kabely s plným ochranným opletením a pláštěm s ochranou proti UV záření. Tyto kabely se vyznačují velmi dobrou mechanickou odolností a vysokým měrným příkonem – až 30 W/m. K regulaci používáme vysoce kvalitní zařízení AEG. Topnými kabely ECOFLOOR lze proti mrazu chránit také potrubí a to kovové i plastové. Na kovové potrubí se kabel fixuje přímo, plastové potrubí je nutno nejdříve obalit hliníkovou fólií a poté kabel v celé délce přelepit hliníkovou páskou. U samolepících hliníkových fólií je možné nejdříve fixovat kabel k potrubí a přes něj přilepit fólii. Tato fólie zajistí rovnoměrné rozložení tepla po celé ploše potrubí. Potrubí se vždy opatřuje tepelnou izolací (přes topný kabel). Kabel nemá tepelnou izolaci nahradit, pouze vyrovnává ztráty tepla, kterým žádná izolace nedokáže úplně zabránit. Podlahové topení - topné kabely a rohože ECOFLOOR ace vzduchu a tím i snížení prašnosti. Tento topný systém nabízí vysoký komfort, úsporný a spolehlivý provoz s dlouhou životností, zachování volné podlahové plochy a absenci nejrůznějších topných těles, radiátorů a rozvodů topného média. Hlavní předností elektrického vyt Topné systémy ECOFLOOR jsou vyráběny ve dvou základních variantách – kabelové okruhy a topné rohože. Oba systémy se od sebe v podstatě neliší. V obou případech se jedná o topný kabel, buď samostatně (kabelový okruh) nebo přichycený k nosné tkanině (topná rohož). Na topné systémy ECOFLOOR je poskytována celoživotní záruka. Speciální topné kabely Elektrické topné systémy (Liberecký kraj) Jaroslav Šuták, Liberec Montáž elektrických topných systémů Fenix. Autorizovaný prodejce topných systémů Fenix. Protimrazová ochrana střech, okapů a svodů Podlahové topení ECOFLOOR Topné kabelové okruhy Topné rohože Protimrazová ochrana potrubí Podlahové a stropní elektrické topné folie Jaroslav Šuták Montáž a prodej elektrických topných systémů FENIX Ke Sluji 68 460 01 Liberec tel: 728 457 492 tel: 485 123 963 e-mail: j.sutak@seznam.cz web: www.topne-systemy.cz IČ: 42450276 DIČ: CZ490127017 V zimním období dochází u značného množství budov k hromadění ledu v okapových žlabech a svodech. Jakmile dojde k úplnému zamrznutí odtoku vody, začne se ve žlabech vytvářet ledová vrstva a následně voda přetékající přes okraj žlabu začne vytvářet ledové rampouchy. Často jde o tak značnou hmotnost, že dojde k nevratné deformaci žlabů. Neodtékající voda také může vzlínat pod střešní krytinu nebo zatéci na fasádu, kde zamrzne a může způsobit značné škody. Tento problém lze efektivně řešit pomocí topných kabelů. Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely. Elektrické podlahové vytápění je jedním z nejrozšířenějších způsobů využití elektrických topných kabelů. Pro tyto aplikace jsou z hlediska ceny, užitných vlastností i funkčnosti systému ideální odporové topné kabely. Samoregulační kabely nebo kabely s konstantním výkonem se pro podlahové vytápění standardně nepoužívají. Folie pro stropní vytápění ECOFILM C Stropní folie ECOFILM C jsou určeny do sádrokartonových konstrukcí (SDK) jako stropní sálavé vytápění. Folie prohřívají sádrokartonové stropní desky, které pak chovají jako sálavé panely. Jde o stejný princip, jako u panelů ECOSUN, systém ale pracuje s polovičními teplotami rozloženými do větší plochy. Sálání je méně intenzivní, místnost je lépe pokryta, a proto je tento systém komfortnější. Protože u stropní konstrukce na rozdíl od podlahy není na závadu vyšší teplota podhledu, vyrábějí se folie ECOFILM-C ve výkonech 140 W/m² a 200 W/m². Šířka folií je 500 a 400 mm, aby odpovídala systémovému rastru SDK konstrukcí. Topné kabelové okruhy Výhodou je vyšší flexibilita při montáži (v členitých nebo nepravidelných místnostech, vyhýbání se zařizovacím předmětům), variabilita plošného příkonu a nižší pořizovací cena, nevýhodou je náročnější montáž (ruční vytváření smyček topného meandru, fixace kabelu k podkladu). Topné rohože Výhodou je velmi snadná montáž se zárukou rovnoměrného rozložení výkonu do plochy, nevýhodou vyšší pořizovací cena, způsobená zvýšenými výrobními náklady (nosná tkanina, lepící pásky, výroba rohože). Podlahové topení Petříček

Powered by: Firm Web System   © HOR webdesign 2011

login
md5:8939758fd83c221c5b739882e0bee0dc:www.topne-systemy.cz
genet:0.018