Vytápění okapů a střech

Vytápění okapů a střech

Topné kabely zamezují hromadění sněhu na střeše v místech, kde je to nežádoucí – u protisněhových zábran, ve střešních úžlabích, žlabech (okapech) apod. a poskytují tak ochranu před možným vznikem nákladných škod.
Obzvláště vhodné jsou topné kabely do střešních žlabů a svodů u střech s nedostatečnou tepelnou izolací, kde i při silných mrazech sníh odtává, voda stéká do žlabu, zamrzá a tvoří zde ledovou bariéru. Následně začne přetékat a vytváří rampouchy, krásnou, přesto však nežádoucí a pro chodce nebezpečnou „ozdobu“ střech.
Pro tyto aplikace jsou určeny kabely ADPSV a MADPSP – robustní dvoužilové kabely s plným ochranným opletením a pláštěm s ochranou proti UV záření. Tyto kabely se vyznačují velmi dobrou mechanickou odolností a vysokým měrným příkonem – až 30 W/m. K regulaci používáme vysoce kvalitní zařízení AEG.

V zimním období dochází u značného množství budov k hromadění ledu v okapových žlabech a svodech. Jakmile dojde k úplnému zamrznutí odtoku vody, začne se ve žlabech vytvářet ledová vrstva a následně voda přetékající přes okraj žlabu začne vytvářet ledové rampouchy.

Často jde o tak značnou hmotnost, že dojde k nevratné deformaci žlabů. Neodtékající voda také může vzlínat pod střešní krytinu nebo zatéci na fasádu, kde zamrzne a může způsobit značné škody.

Tento problém lze efektivně řešit pomocí topných kabelů.
Z důvodů ceny se používají převážně odporové topné kabely, je však možné použít i samoregulační kabely.

Odporové topné kabely mají nejkratší délku cca 8m, proto v případě požadavku na krátký kabel mohou být samoregulační topné kabely i vhodnější.
Pro běžné okapy a svody (do průměru 150 mm) se instaluje topný příkon 30-40 W/m, v nadmořských výškách blízkých 1000 m pak 60 W/m a více (po posouzení místních podmínek).

Proti námraze lze chránit i střechy – střešní úžlabí, okraje střech, apod. Zde se kabel obvykle instaluje tzv. ´pilkováním´ a to v takových roztečích, aby plošný příkon činil cca 200 W/m², u nadmořských výšek blízkých 1000 m pak minimálně 250 W/m².


Powered by: Firm Web System   © HOR webdesign 2011

login
md5:8939758fd83c221c5b739882e0bee0dc:www.topne-systemy.cz
genet:0.072