Protimrazová ochrana potrubí

Protimrazová ochrana potrubí

Proti mrazu lze chránit rozvod vody nejen tepelnou izolací, ale i aktivně - pomocí topných kabelů. I při použití topného kabelu se potrubí musí vždy opatřit tepelnou izolací přes topné kabely. Kabel nemá tepelnou izolaci nahradit, pouze vyrovnává ztráty tepla, kterým žádná izolace nedokáže úplně zabránit. Kabely lze používat nejen k ochraně potrubí před zamrznutím, ale i k udržování jiných přepravovaných kapalin před poklesem pod určitou teplotu – tzv. technologický ohřev potrubí.


Pomocí topných kabelů lze proti mrazu chránit potrubí kovové i plastové. Na kovové potrubí se kabel fixuje přímo, plastové potrubí je nutno nejdříve obalit kovovou, nejlépe samolepící hliníkovou páskou nebo fólií.

Po instalaci se topný kabel v celé délce souběžně přelepí samolepící hliníkovou páskou. Samolepící hliníkové fólie pomáhají přenést teplo z pláště kabelu na chráněné potrubí. S výjimkou samoregulačních kabelů se topné kabely nesmějí dotýkat nebo křížit. V závěru je potrubí opatřeno vhodnou tepelnou izolací. Topné kabely je možné kolem potrubí ovíjet, nebo vést souběžně.

Kabely lze používat nejen k ochraně potrubí před zamrznutím, ale i k udržování jiných přepravovaných kapalin před poklesem pod určitou teplotu – tzv. technologický ohřev potrubí.
Kontaktujte nás k předběžné konzultaci, je třeba použít správné toné kabely - nejen s dostatečným výkonem, ale i potřebnou tepelnou odolností.


Powered by: Firm Web System   © HOR webdesign 2011

login
md5:8939758fd83c221c5b739882e0bee0dc:www.topne-systemy.cz
genet:0.033